Skanna utgående

Skanna utgående

Om du vill kontrollera varje leverans innan den lämnar ditt lager, är utgående skanning en sak för dig. Anslut enkelt en streckkodsläsare till din enhet och börja skanna dina utgående leveranser.
Streckkodläsning
Se till att en streckkod genereras för alla dina artiklar. Itsperfect kan automatiskt generera EAN13-streckkod åt dig
Skanna urvalet
Skanna urvalet och skanna sedan alla streckkoder. Systemet kontrollerar om de rätta artiklarna är plockade och varnar dig vid för lite eller överskott.
Skapa paket
Innehåller urvalet ett eller mer än ett paket? Lägg enkelt till ett nytt paket och förbered din fraktsedel.
Skapa fraktsedlar
När plockningen är klar kan fraktsedlar från din föredragna transportör genereras och skrivas ut automatiskt.