Ekonomisk integration

Ekonomisk integration

Din revisor behöver all relevant och aktuell information från dig. Itsperfect ser till att detta inte längre är ett besvär, vi håller honom informerad för din räkning!
Kunder och artiklar
Dina kunder och artiklar måste finnas i ditt redovisningssystem. Itsperfect täcker synkroniseringen, oavsett om det gäller nya kunder och artiklar eller förändringar av befintliga.
Fakturor och betalningar
När en faktura har registrerats i Itsperfect, synkroniseras den omedelbart med ditt redovisningssystem. Och om en betalning mottas, meddelas detta omedelbart tillbaka till Itsperfect.
Lager
Lagerpositionen synkroniseras med ditt redovisningssystem, precis som lagermutationerna. En tydlig översikt över lager och värde i båda systemen.
Standardanslutningar
Itsperfect ansluter direkt ur lådan med följande redovisningssystem: Exact Online, Twinfield Online, Unit 4, Visma Economic, AFAS online & Reeleezee.