EDI

EDI

Itsperfects out-the-box EDI-integration kopplar dina data till återförsäljare. Skicka orderkataloger, orderbekräftelser och leveranser digitalt till din kund och få deras försäljningsstatistik.
Utgående
Skicka automatiskt en PRICAT, ORDERSP, DESADV ELLER FAKTA till de valda kunderna.
Försäljningsrapporter
Importera försäljningsrapporter automatiskt och få inblick i sålda kvantiteter och omsättning.
Skicka manuellt
All kommunikation är automatiserad. Men kan skickas igen manuellt.