Distributör

Distributör

Säljer du din kollektion genom en eller flera distributörer, då är Itsperfects distributörsmodul svaret. Underlätta för dina distributörer genom din B2B-webshop.
Distributörskunder
Inom Itsperfect kan du på distributörsnivå registrera distributörens kunder. Distributören kan skriva en beställning på en av sina kunder och beställningen kommer att placeras i ERP på distributörens kod och fortfarande registrera kundinformationen.
Olika villkor
Kunden hos distributören kan ha andra villkor än distributören. Priser, valuta, rabatter, betalningsvillkor, etc. Du anger dessa på distributörens kund. Och du registrerar distributörens villkor på distributörsnivå.
Försäljningsorder
När en distributör skriver en beställning via B2B-webshoppen för en viss kund, får distributörens kund en orderbekräftelse med sina villkor via e-post. Distributören får samma beställning med sina egna villkor.
B2B webshop
Distributörens kund kan få tillgång till B2B-webshoppen, så att han kan se och ladda ner sina befintliga beställningar och placera nya direkta order från lager.