Gäldenärshantering

Gäldenärshantering

Gissar du inte längre statusen för dina obetalda fakturor? Itsperfects gäldenärshantering ger dig full insikt i dina kunders betalningsbeteende och gör att du kan agera i enlighet därmed.
Förinställ ett schema
Definiera ett schema. Hur många dagar efter att ha överskridit förfallodagen bör kunden ringas? När ska han få en påminnelse? När ska han blockeras för försäljning? Förinställ reglerna, och Itsperfect kommer att göra resten!
Åtgärder
Vilka kunder måste ringas? Vilka behöver annan uppmärksamhet? Ditt gäldenärshanteringsteam vet exakt vad som behöver göras, i en enkel översikt.
Skicka påminnelser
När ska en kund få en påminnelse eller indrivning? Och vad ska innehållet i dessa dokument vara? Skapa dina egna mallar så att Itsperfect automatiskt kan skicka ut rätt påminnelse till rätt kund.
Auktorisera åtgärder
Om påminnelser ska skickas eller kunder ska blockeras för försäljning automatiskt, vill du vara säker på att du inte gör några misstag. Därför måste dessa åtgärder auktoriseras av en person eller grupp av personer som har rätten att göra det.