Leveranciersportaal

Leveranciersportaal

Geef uw leverancier toegang tot uw leveranciersportal en laat hem relevante gegevens bekijken en misschien zelfs wijzigen. En communiceer centraal met uw leverancier, via een enkel punt.
Geautomatiseerde publicaties
Itsperfect verleent uw leverancier toegang tot zijn eigen leveranciersportaal en publiceert alle voor hem relevante informatie. U hoeft niets te doen. Itsperfect zorgt ervoor. Automatisch.
Artikelen en inkooporders
Alle artikel informatie, zoals maatspecificaties, stuklijsten, afbeeldingen, enz. worden automatisch gepubliceerd. Hetzelfde geldt voor de inkooporder. De leverancier heeft toegang tot alle informatie en kan deze downloaden in PDF-formaat.
Wijzigingen door leverancier
Wanneer de leverancier hiertoe gerechtigd is, kan hij ook wijzigingen aanbrengen via de leveranciersportal. Hij kan bijvoorbeeld een ETA of een verzendmethode wijzigen. Deze wijzigingen worden alleen verwerkt na autorisatie door u. En natuurlijk wordt u hiervan op de hoogte gebracht.
Communicatie
Alle communicatie met de leverancier kan via de leveranciersportal plaatsvinden. En alle communicatie wordt centraal opgeslagen in Itsperfect. Communiceert u nog steeds liever per e-mail? Dit type communicatie kan ook worden opgeslagen in Itsperfect.